Melkgeldfraude

De familie Beukeveld procedeert al jaren tegen de overheid en het Productschap Zuivel (PZ), waarbij zij jegens het PZ een maal bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBB) gelijk heeft gekregen. In de grote fraudezaak met het melkgeld krijgt zij door leugens van het CBB geen gelijk. De eerst zaak was een ingevoegde procedure bij het Europese Hof over de kwaliteit van rauwe melk

Tegen de overheid is vanwege de standaardfraude in uitspraken door de familie beperkt succes behaald. Doormiddel van de soevereine staat EuroStaete wordt geprobeerd, alsnog succes af te dwingen, door te stellen, dat alle rechtelijke uitspraken jegens de familie leugenvrij moeten worden gemaakt, waarna de zaken opnieuw door de rechter moeten worden bekeken en worden beoordeeld. Dan weten wij, dat wij ook hier winnen! 

Fraude bij de overheid valt namelijk niet te tolereren. Vooral leugens in rechtelijke uitspraken niet. Dit leidt tot verval van onze democratie.

Deze melkgeldfraude is door de familie ontdekt en zelf geheel bij het CBB tegen het PZ met beperkt succes uitgevochten. Alleen door een leugen vindt tijdelijk uitstel plaats. Op dit moment is de procedure opnieuw bij diverse overheidsinstanties aangekaard en bij de Nederlandse Melkveehouders bond opnieuw onder de aandacht gebracht. Hierbij vragen wij via de bond en via u als veehouders hulp. Daarnaast bieden wij onze kennis, kunde en ervaring aan. Daarnaast wordt hulp vanuit EuroStaete aangeboden.

Om de zaak voor u tot in de puntjes te regelen, zodat de kans op uw succes het grootst is, heeft de familie een oud-rechter, een advocaat en adminstratieve hulp in de arm genomen, die gezamenlijk met de familie voor u de zaken bij het CBB en eventueel tot het Europese Hof aanhangig maken. Hierbij wordt u door ons in deze procedure intensief begeleid.

Op basis van een eenmalig bedrag van 150 euro en bij geluk uw te weinig uitbetaald melkgeld als nog te krijgen, krijgt u hiervan 75%. De overige 25% is voor de familie Beukeveld, zijn juridische adviseurs, agrarische adviseurs en adminstratieve hulp. Op deze No Cure No Pay basis gaan alle onderhavige partijen deze overeenkomst met elkaar aan.

Alle onderhavige partijen, strijdend tegen het PZ, eventueel de Staat der Nederlanden en het Europese Hof, beloven hierbij tevens, dat over en weer geen extra kosten en andere claims in rekening worden gebracht of tegen elkaar worden ingediend.

De familie Beukeveld en zijn adviseurs hebben net als u belang bij een goede en snelle afloop en zij zullen dus alles in het werk stellen dit te bewerkstelligen. Dit is anders dan bij een advocaat, die soms meer dan 200 euro per uur gaat kosten en zich eerst een aantal dagen in moet lezen alvorens iets voor u te kunnen betekenen.

Bewaar uw nota's met uitbetalingen van het PZ vanaf 1994 tot aan heden zo goed als mogelijk. Deze komen nog te pas.